Masaj bilgili ve tecrübeli uzmanlar tarafından yapıldığında genel olarak hiçbir yan etkisi bulunmamasına karşın yapılmaması veya dikkatle uygulanması gereken bazı durumlar mevcuttur:

Masajın Kontraendikasyonları

 

 • Kırıklar
 • Tümörler
 • Osteomiyelit
 • Romatoid artirit
 • Nörit
 • Menejit
 • Akut travma veya yaralanma (kas, tendon ve doku içi kanama lif kopmalarda)
 • Enfeksiyonlarda (akut lenfanjit, abseler, nekroz oluşmuş deri altı enfeksiyonları, sisitmeik mantar hastalıkları dermati, lenfadit lenf bezlerinde büyüme
 • Trombofelebit
 • Varisler, başka hasatalıklar seyredebilir
 • Arteriosklerozis: tıkayıcı arter hastalıklarında
 • Tüm ateşli hastalıklarda
 • Gebelikte karın bölgesine
 • Kalp veya böbrek yetmezliğine bağlı ödemlerde

  Masajın Dikkatle Uygulanması Gereken Durumlar

 • Kalp yetmezliği
 • Bazı tip ödemler
 • Hernial disk
 • Psikiyatrik hastalarda özellikle manik depresiflerde
 • Kaynamayan kırklarda
 • Tendom transplantasyonu gibi sonrası ameliyatlarda
 • Spaztik felçlerde ve hemiplejide

 

Call Now Button